Gå til innhold

Consto øker i Norge – skal vokse i Sverige

Entreprenørkonsernet Consto hadde en samlet omsetning i 2016 på 4 002 mill. kr (2 530 mill. kr) hvorav 470 mill. kr i Sverige. Resultat før skatt ble 161 mill. kr (108,8 mill. kr), som gir en resultatmargin på 4,0 % (4,3%). Ordrereserven øker med én milliard til 5 700 millioner kr (4 700 mill. kr).

– Vi er fornøyd med konsernets utvikling i 2016, sier adm. direktør Hans Kristian Seterlund, – vi styrket posisjonen i det norske byggemarkedet og etablerte oss i Sverige, hvor vi allerede i første driftsår registrerer en omsetning på 470 mill. kr. Potensialet i Sverige er stort og vi forventer en betydelig volumvekst i Sverige allerede i 2017.

Fortsatt godt byggemarked i Norge

Consto tror på et fortsatt godt byggemarked i Norge. I Nord-Norge har selskapet en samlet omsetning på over 1,6 milliarder kroner. – Veksten fremover vil skje på Østlandet, Hordaland og Midt-Norge, fastslår Seterlund. I 2016 gikk Consto inn i anleggsmarkedet på Østlandet og i Nord-Norge, men har så langt et beskjedent volum. I følge Seterlund er ambisjonen i anleggsmarkedet å fortsette oppbygging av regionale etableringer.

Skal bli grønnere

Consto har iverksatt et internt utviklingsprogram for å øke kompetansen på grønne og bærekraftige bygg. Som et ledd i dette er det ansatt en utviklingssjef for bærekraftige bygg. – Vi tror på en økende bevissthet og etterspørsel etter grønne og bærekraftige løsninger i bygg, sier Seterlund.

720 ansatte i Norge og Sverige

Consto har 720 ansatte i Norge og Sverige hvorav 25 lærlinger i Norge. Samlet sykefravær i Consto-konsernet ble på 4,2 % (4,8 %). – Vi intensiverer arbeidet med HMS, ryddige byggeplasser og lønnsomhet før volum, sier Hans Kr. Seterlund. Dette var også budskapet da Consto markerte sitt tiårsjubileum med et arrangement for alle ansatte med ledsagere i København høsten 2016.

 

For ytterligere informasjon kontakt:
Adm. direktør Hans Kr. Seterlund, Tlf. 480 78 990
Kommunikasjonssjef Leo Nygænen, Tlf. 922 51 120

Consto Konsern
              2016              2015          Endring
Driftsinntekter              4 002              2 530            58 %
Resultat før skatt                  161                 109            48 %
Årsresultat                 123                  80            52 %
Driftsmargin                 4,0 %                 4,3 %
Egenkapital                354                246            44 %

 

 

 

  • Publisert: 28. mars 2017
  • Kategorier: Nyheter