Gå til innhold

Consto bygger høydebasseng i Tromsø

Consto skal bygge Nord-Tromsøya Høydebasseng for Tromsø kommune.

Daglig leder Svein-Erik Løvli (sittende) i Consto Anlegg Nord AS er glad for sin første anleggskontrakt i Tromsø. Her er sammen med prosjektteamet som skal gjennomføre byggingen av høydebassenget, fra venstre: anleggsleder er Fredrik Alver Okkenhaug, prosjektleder Alexander Korssund og driftsleder Joachim Kjeldsen Fossmo.

Consto skal bygge Nord-Tromsøya Høydebasseng for Tromsø kommune. – Kontrakten er på 95 millioner kroner eks. mva. og utføres som delentreprise, opplyser daglig leder Svein-Erik Løvli i Consto Anlegg Nord AS. Han regner med å være i gang innen utgangen av januar, med ferdigstillelse av prosjektet innen 1. juli 2018. Prosjektet på nordspissen av Tromsøya omfatter bygging av et høydebasseng for et volum på 20 000m3 vann. Totalt skal det sprenges ut ca. 40.000 m3 fjell, som skal uttransporteres fra anlegget.  Ca. 6.000 m3 betong vil medgå for etablering av høydebassenget med ventilkammer. Tilslutt skal området planeres og revegeteres. – Kun fronten skal vises etter ferdig tilbakefylling. I prosjektet inngår å etablere et utkikkspunkt på toppen (taket) av bassenget med direkte adkomst fra terrenget, opplyser Løvli. Det nyetablerte anleggsselskapet, Consto Anlegg Nord AS, har også sikret seg grunnarbeider for et nytt stort boligprosjekt i Tromsø som kommer i gang i løpet av første halvår.
Nye anleggskontrakter på Østlandet.
Consto Anlegg Øst AS har også sikret seg fire mindre totalentrepriser samlet på ca. 40 millioner kroner eks mva. i Østlandsområdet. Ett av prosjektet er Stovnertårnet i Oslo for Oslo kommune – et utkikkstårn som går fra bakkeplan opp 15 meter i luften. Veien opp er hele 270 meter lang med jevn stigning. De øvrige prosjektene er to bruer og et høydebasseng.
Godt fornøyd med utviklingen
Adm. direktør Thorbjørn Eng i Consto Anlegg er godt fornøyd med oppstarten på Østlandet og i Nord-Norge. – I løpet første driftsår har vi kontrahert anleggsoppdrag for ca. 250 millioner kroner, noe vi anser som et godt utgangspunkt for videre vekst i anleggsmarkedet, sier Eng.

  • Publisert: 26. januar 2017
  • Kategorier: Nyheter