Gå til innhold

Consto Anlegg AS bygger ny adkomst til havne- og industriområdet i Breivika i Tromsø for Statens vegvesen

Consto Anlegg Nord signerte onsdag 4. oktober 2017 kontrakt med Statens vegvesen for bygging av ny adkomst til havne- og industriområdet i Breivika i Tromsø. Anleggskontrakten har en verdi på ca. 76 millioner kroner eks mva.

– Vi er glade for at vi har fått en erfaren entreprenør som er god på anlegg, sa regionvegsjef i vegvesenet, Torbjørn Naimak, og la utdypende til, – Det var stor interesse for denne jobben, både fra lokale entreprenører og de større nasjonale aktørene.

I følge Consto Anleggs nordnorske sjef, Svein-Erik Løvli, blir det oppstart allerede i slutten av oktober med beregnet byggetid på to år.
Det var i september under anbudsåpningen det ble klart at Consto Anlegg lå best an i konkurranse med fem andre anbydere.

Prosjekt med stor samfunnsnytte
Kontrakten omfatter å bygge ny firefelts vei, rundkjøring, sykkelvei og fortau, nord for sykehuset i Breivika i Tromsø.
Om hensikten med prosjektet skriver Statens vegvesen: Siktemålet er å bedre adkomsten til havnen i Breivika, et knutepunkt for transport i nord, som er sentralt for næringsutviklingen i området.

Firefelts veg med kollektivfelt gir bussen bedre framkommelighet, mens egen gang- og sykkelveg gjør det tryggere og raskere for myke trafikanter. Støyskjermer gir bedre bomiljø på Gimle.

Klart for anleggsstart for et prosjekt med stor samfunnsnytte i Tromsø! Fra venstre daglig leder i Consto Anlegg Nord, Svein-Erik Løvli og regionsjef i Statens vegvesen, Torbjørn Naimak (Foto: Statens vegvesen).

 

  • Publisert: 11. oktober 2017
  • Kategorier: Nyheter