Gå til innhold

Consto tar over etter M3-konkursen i Bodø!

Sent onsdag ettermiddag gikk det ut melding fra Staten vegvesen om at Consto har inngått avtale med konkursboet om å videreføre arbeidet med den såkalte Bypakke Bodø etter konkursen i M3 Anlegg AS.

I følge adm. direktør, Thorbjørn Eng, i Consto Anlegg, har forhandlingene med boet pågått i noen hektiske dager. – Vi har i dialog med boet, funnet en omforent løsning som sikrer en trygg gjennomføring av et viktig samfunnsprosjekt, fremholder Eng. Kontraktsverdien er på ca. 120 millioner kroner.

Starter umiddelbart
Tor Nordstrøm, er Constos prosjektsjef. Han bekrefter at det blir oppstart umiddelbart. – Vi rekrutterer inn funksjonærer og fagarbeidere fra M3 Anlegg, opplyser Nordstrøm og antyder syv til åtte funksjonærer og 25 til 30 fagarbeidere. Nordstrøm opplyser at hoveddelen av arbeidene skal ferdigstilles innen 15. desember 2018 med komplementere arbeider sommeren 2019.
 
Her er pressemeldingen
Avtalen mellom Statens vegvesen, DNB Bank ASA og konkursboet til M3 Anlegg AS ble inngått i ettermiddag. Consto AS fullfører anleggsarbeidene vest for Bodøtunnelen.

[17.01.2018]

Felles pressemelding fra Statens vegvesen, DNB Bank ASA og M3 Anlegg AS, dets konkursbo:

– Jeg kan bekrefte at det er inngått en avtale mellom boet, DNB Bank ASA og Statens vegvesen om videre drift på riksveg 80-anlegget. Videre har boet gjort en avtale med Consto AS om å utføre arbeidet. Det har vært en god og konstruktiv dialog i en utfordrende situasjon, sier bostyrer, advokat Roald Angell.
– Siden konkursen har DNB og bostyrer jobbet iherdig for å finne gode løsninger for å komme raskt i gang med Bypakke Bodø. DNB er svært tilfreds med at avtalen nå er på plass og at arbeidet med Bypakke Bodø kan fortsette, sier banksjef John-Arne Hansen.
– Vi er glade for at det så raskt er kommet en avtale også for denne delen av prosjektet, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

Med denne avtalen på plass kan arbeidene på riksvegen snart være i gang igjen.

– Vi regner med at anleggsarbeidene fortsetter om kort tid, og at vi i løpet av de nærmeste ukene skal være tilbake til den aktiviteten vi hadde før konkursen, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø.

Consto skal altså videreføre og ferdigstille blant annet områdene Bodøelv, Stormyra og Thallekrysset.

– Det gjenstår mye arbeid, og nå skal vi snakke nærmere med den nye entreprenøren om videre fremdrift i de enkelte kryssene. Anlegget vil bli ferdigstilt litt senere enn opprinnelig plan, men skal likevel stå ferdig før Bodøtunnelen åpner første halvår 2019. Når det gjelder økonomien i prosjektet er prognosene uforandret, sier Bardal.

– Avtalen med Consto åpner for at tidligere ansatte i M3 Anlegg AS kan arbeide for Consto AS, sier Angell.

Stor kontrakt
Consto skal nå fullføre det som var den nest største kontrakten da den ble inngått i 2015. Den inneholder blant annet:

  • 2,1 kilometer firefeltsveg fra Bodøelv til Thallekrysset og fra Bodøelv til Gamle Riksveg i Olav V gate
  • 1,6 kilometer ny tofeltsveg
  • 2,9 kilometer gang- og sykkelveg
  • Fem nye kryss og syv rundkjøringer
  • Ti bruer på mellom 10 og 80 meter, inkludert underganger for gang- og sykkelvegnettet

Arbeid i tunnelen
I forrige uke meldte bostyret at avtalen mellom Veidekke og M3 Anlegg ble hevet. M3 Anlegg var underentreprenør for Veidekke på tunnelkontrakten. Nå fullfører Veidekke jobben.

– Arbeidene er allerede i gang igjen inne i tunnelen, og snart vil det altså være synlig aktivitet også på utsiden, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø.

 

 

  • Publisert: 17. januar 2018
  • Kategorier: Nyheter