Gå til innhold

Bygg for psykisk helsevern offisielt åpnet på Lovisenberg sykehus

Torsdag 31. januar ble nybygg for psykisk helsevern på Lovisenberg Diakonale sykehus offisielt innviet. Helseminister Bernt Høie holdt åpningstalen, mens H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit klippet den symbolske snoren. «Dere har lagt til rette for behandling av mennesker, ikke sykdommer», sa bl.a helseminister Bent Høie i åpningstalen

Nybygg på til sammen ca. 19.000 m2 er nå åpnet på Lovisenberg. Nybygget samler alle sykehusets døgnplasser for psykisk helse. Frem til i dag har denne virksomheten blitt drevet på flere ulike adresser i Oslo, i til dels nedslitte lokaler. Samlokaliseringen på Lovisenbergområdet gir pasientgruppen et løft, med et mer fleksibelt og bredt behandlingstilbud innenfor et større fagmiljø, og nærhet til de somatiske enhetene på sykehuset, med et mer helhetlig behandlingstilbud.

Første nybygg (bygg A) på 5.000 m2 ble ferdigstilt i 2016, med moderne lokaler for pasientopplæring, undervisning og forskning, som er viktige satsningsområder for sykehuset. Det er også nytt auditorium og kontorplasser. Dette frigjør samtidig plass i hovedbygget til indremedisinske- og kirurgiske sengeplasser og poliklinikker.

Byggearbeidene (bygg B) startet 4. april 2016, og ble overlevert 28. desember 2017. Nybygget har et samlet areal på ca. 14.000 m2, fordelt på 9 etasjer hvorav to under bakken med parkeringskjeller, tekniske-rom og gymsaler. Etasje U forbinder Bygg B med Bygg A (overleverte kontorbygg på 5.000 m2 i 2016 også utført av Consto) og en kulvert inn til sykehusets hovedbygning. Totalt utgjør dette Consto-kontrakter for 597 millioner kroner.

– Vi er stolt over å ha gjennomført et så samfunnsnyttig prosjekt, i et nært samspill med gode samarbeidspartnere og sykehusets ledelse. Sykehus, helse- og omsorgsprosjekter er noe Consto har bygget opp god kompetanse på å gjennomføre, sier adm. direktør Hans Kristian Seterlund, og legger til at Consto nylig overleverte Luranetunet Bo- og omsorgssenter i Os kommune, og for øyeblikket er i avslutningsfasen for PET-sentret og A-fløyen på Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN i Tromsø.

Les mer på Bygg.no

 

Lovisenberg sykehus
H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit klipper den symbolske snoren i forbindelse med åpningen av «Bygg for psykisk helsevern» på Lovisenberg sykehus
  • Publisert: 2. februar 2018
  • Kategorier: Nyheter