Gå til innhold

Consto Anlegg bygger jernbaneundergang i Løten

Consto Anlegg Øst skal bygge ny jernbaneundergang for Statens vegvesen på Løten i Hedmark med en kontraktsum på 44,8 millioner kroner eks mva. Fem entreprenører konkurrerte om oppdraget.

– Det blir oppstart rundt påsketider med endelig ferdigstillelse i juli 2019, opplyser daglig leder i Consto Anlegg Øst, Morten Karlsen.
Prosjektet  FV166 Ny jernbanebru Løten, består av utskifting av eksisterende jernbanebru for å oppnå 4,9 m frihøyde, samt gi plass til to kjørefelt med gang- og sykkelvei. Landkarene av betong og stålbroen prefabrikkeres. Dette medfører senkning av eksisterende vei og etablering av plass-støpte støttemurer.

Prosjektet omfatter også etablering av 450 meter nye vann-, avløps- og overvannsledninger, ny belysning og ca. 1.700 meter nye kabler.

Høydebasseng i Frogn kommune og Pumpestasjon i Nittedal
Consto Anlegg har også fått to mindre oppdrag; Pumpestasjon på Slattum for Nittedal kommune en kontrakt på 18,7 millioner kroner. For Frogn kommune skal selskapet oppføre nytt høydebasseng på Granheia for å sikre vann- og brannvanns-forsyning i kommunen. Kontrakten er på 12,6 millioner kroner eks mva.

Kontrakt for jernbanebru i boks! Prosjektleder leder i Statens vegvesen, Tom Erik Olstad (tv) og daglig leder i Consto Anlegg Øst, Morten Karlsen undertegnet kontrakten i nærvær av teknisk byggeleder SVV, Valgard Stensbye, byggeleder SVV, Asgeir Skymoen og Constos prosjektleder, Svein Olav Busk (Foto: SVV).

  • Publisert: 7. februar 2018
  • Kategorier: Nyheter