Gå til innhold

Consto Midt-Norge AS har kjøpt LH Bygg Entreprenør AS

Consto Midt-Norge AS har kjøpt LH Bygg Entreprenør AS på Berkåk og posisjonerer seg i søndre del av Trøndelag.

– Med dette selskapet får vi et godt fotfeste i området sør for Trondheim og mot Otta, et område som er i vekst og utvikling. Særlig er det mye som skjer på Oppdal, sier Jomar Grøtan, daglig leder i Consto Midt-Norge AS.

Solid selskap
LH Bygg Entreprenør AS ble etablert av Ivar Langklopp og Gunnar Halgunset i 1970. Kompanjongene bygde opp en solid bedrift med godt omdømme i Rennebu og de omkringliggende kommuner. Selskapet har stor allsidighet i byggeriene og økonomien er bunnsolid, med en gjennomsnittlig omsetning på MNOK 65 de siste fire årene.

– Dette er et velrennomert firma med dyktige fagfolk i alle ledd, sier Anders Grimsmo, Consto Midt-Norges avdelingsleder i Surnadal. Grimsmo skal være med og bistå i prosessen når LH Bygg Entreprenør AS blir en del av Consto.

– Vi opplever at Consto og LH Bygg har de samme grunnverdier, holdninger og bedriftskultur, legger Grimsmo til.

Styrke innen betong
Dessuten vil selskapet styrke Consto Midt-Norge på betong, der LH Bygg Entreprenør innehar solid kompetanse.

Kontakten mellom selskapet og Consto Midt-Norge ble opprettet for noen år siden, og på nytt da Consto Midt-Norge skulle gi tilbud på et nytt bygg for SIVA på Oppdal. LH Bygg Entreprenør ble invitert inn som underentreprenør.

– Vi fant tonen da vi holdt på med kalkulasjon. Dermed startet samtalene om oppkjøp, forteller Jomar Grøtan, daglig leder i Consto Midt-Norge.

Initiativet kom fra Gunnar Halgunset, som nådde ordinær pensjonistalder for fem år siden. Behovet for å roe ned og trekke seg tilbake meldte seg stadig.

Blir en ressurs
Det får han nå anledning til. Halgunset går av som leder, men blir med videre.

– Gunnar Halgunset vil være en ressurs rundt driften og inn mot markedet, som han kjenner som sin egen lomme, forteller Jomar Grøtan.

– Dette har ikke bare vært en lett avgjørelse for min del; å selge livsverket kan følelsesmessig være en tung avgjørelse å ta. Med Consto Midt-Norge som ny eier føler jeg at det ble et riktig valg, ikke minst overfor de ansatte som jeg har følt et stort ansvar for i denne sammenhengen, for samfunnet rundt oss og selvfølgelig for meg selv og min familie, sier Gunnar Halgunset.

Henrik Vågen, prosjekteringsleder i Consto Midt-Norge, overtar som stedlig leder.

– Vi er glade for å ha fått til denne sammenslåingen med LH Bygg, og vi har stor tro på framtiden sammen i en region hvor det skal skje mye spennende i årene som kommer, sier Henrik Vågen.

Til venstre daglig leder i Consto Midt-Norge AS, Jomar Grøtan. Til høyre Gunnar Halgunset.
  • Publisert: 29. mars 2019
  • Kategorier: Nyheter