Gå til innhold

Nye kontrakter til Consto Anlegg Øst

Nye kontrakter til Consto Anlegg Øst

To av jobbene er for Bussanlegg AS, hvor det ved to av selskapets bussanlegg i Oslo skal tilrettelegges for fossilfri bussdrift. Arbeidene består i å etablere strømforsyning til lading av elbusser ved bussanleggene på Alnabru og Klemetsrud.

Det skal bygges to frittstående nettstasjoner, tilrettelegges for distribusjon av 400 V strøm gjennom etablering av kabeltraseer, samt etableres fundamenter for ladekomponenter.

– Arbeidene krever høyt fokus på planlegging og sikkerhet, fordi de skal gjennomføres parallelt med daglig bussdrift og de skal gjennomføres innen en kort tidsperiode. Vi har gjennomført slike prosjekter tidligere, og dette har vi god erfaring med, sier Morten Karlsen, daglig leder i Consto Anlegg Øst.

Den totale kontraktsummen er på MNOK 18. Arbeidene er allerede godt i gang, og de skal ferdigstilles før sommerferien 2019.

Grunn og betongarbeider Røykås Transformatorstasjon
Consto Anlegg Øst har også fått oppdraget med å bygge en ny transformatorsjakt for Statnett SF, ved Røykås transformatorstasjon i Lørenskog kommune i Akershus.

Kontrakten omfatter grunn-, betong- og stålarbeider, utført inne på høyspentanlegget.

– Jobben stiller strenge krav til planlegging og sikkerhet i gjennomføringen. Vi ser fram til å utføre denne jobben for Statnett, sier Morten Karlsen.

Oppstart er mai 2019 og ferdigstilles ila 2019. Kontraktsummen er på MNOK 16,2.

For mer informasjon:
Morten Karlsen, daglig leder Consto Anlegg Øst

Alnabru bussanlegg
Alnabru bussanlegg
  • Publisert: 2. mai 2019
  • Kategorier: Nyheter