Gå til innhold

Bygger Norges høyeste klatretårn

Consto Midt-Norge har inngått avtale om å bygge Oppdal Innovasjonssenter for Siva. Senteret skal blant annet romme landets høyeste klatretårn.

Bygget utgjør 5.500 kvadratmeter (BRA) fordelt på fire etasjer samt en mesaninetasje i takkonstruksjon. Oppdal Innovasjonssenter vil romme kontorlokaler, butikklokaler, treningssenter, kafe/restaurant og ­- på utsiden av selve bygget – en klatrehall formet som et fjell. Kontraktssummen er på omkring 120 millioner kroner. Bygget vil få energiklasse A, og det skal monteres solceller på hele den ene takflaten.

Arkitektfirmaet PIR II fra Trondheim har gitt det et eget uttrykk, og arkitektonisk er bygget veldig spesielt.

– Klatrehallen er formet som et fjell utenpå bygget. Den er prefabrikkert, og støpes i betong. Utsiden formes i gummiformer som etterligner en fjellstruktur. Størrelsen på klatrehallen er spektakulær. Innvendig høyde på klatreveggen er på omkring 26 meter, forklarer Henrik Vågen, leder for Consto Midt-Norges avdeling LH-Bygg på Berkåk og i Oppdal-regionen, og som skal stå for byggingen.

Lokale ringvirkninger
Bygget vil bidra til økt aktivitet i Oppdal sentrum, og prosjektet vil gi lokale ringvirkninger under utbyggingen og senere driftsfase. Kjøp av varer og tjenester fra bedrifter i nærheten av utbyggingen vil øke i byggeperioden, i tillegg har flere lokale bedrifter fått oppdrag knyttet direkte til prosjektet. Her kan nevnes URD klima på ventilasjon, Comfort Oppdal på rør, Kraftlaget Rise på elektro og Oppdal Maskinkompani på grunnarbeid.

Første spadetak går i september forutsatt godkjenning av rammesøknaden, og byggetiden er satt til 14 måneder med ferdigstillelse november 2020. Planleggingen er godt i gang.

– Vi har gjennomført en samspillsfase med byggherren og vi har startet detaljprosjekteringen, opplyser Henrik Vågen.

Fokus på sikkerhet og ferdsel
Tomta det skal bygges på ligger midt i sentrumskjernen. Det er trangt rundt tomta til det nye bygget, i tillegg skal hele tomta utnyttes. Dette gjør at man i planleggingen har hatt ekstra fokus på å finne tiltak for å begrense belastningen og ulempen byggingen medfører for omgivelsene.

– Vi har fokus på sikkerhet i gjennomføringen. Derfor har vi planlagt for en rekke tiltak som skal sikre adkomst og trygg ferdsel til de omkringliggende byggene. Vi har blant annet gjort tiltak i byggegropa for å redusere omfanget av utgravingen, forklarer Vågen.

 Det er Consto Midt-Norge sin avdeling på Berkåk, tre mil fra Oppdal, som står for byggingen av Oppdal Innovasjonssenter. Nylig kjøpte Consto Midt-Norge opp LH Bygg Entreprenør, et lokalt entreprenørselskap med virksomhet i området rundt Oppdal. Selskapet skal fusjoneres inn i Consto Midt-Norge, og Henrik Vågen blir avdelingsleder for Constos virksomhet på Oppdal og Berkåk. Han overtar etter Gunnar Halgunset, som var eier og daglig leder av LH Bygg Entreprenør.

 

Oppdal Innovasjonssenter
Oppdal Innovasjonssenter

 

Consto Midt-Norge er et datterselskap i det landsdekkende bygg- og anleggskonsernet Consto. Constos datterselskaper driver sine virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Konsernet har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto AB. Konsernet har i overkant av 900 ansatte i Norge og Sverige. Hovedkontor i Norge er i Tromsø, hovedkontor i Sverige er i Karlstad.

  • Publisert: 5. juli 2019
  • Kategorier: Nyheter