Gå til innhold

Consto med nye anleggskontrakter på Sørlandet

Consto Anlegg Sør har vunnet to nye kontrakter på Sørlandet, for henholdsvis Kristiansand og Arendal kommuner.

For Kristiansand kommune skal Consto bygge ny gang- og sykkelbro over Otra. Dette er en 200 meter lang stålkassebro med fri bredde på fire meter fordelt på seks spenn som fundamenteres på betongsøyler i elva.

Montasje av de seks broseksjonene utføres med 200 tonns kran fra land og fra lekter.

Oppdraget omfatter grunn- og utomhusarbeider, betongarbeider, sjøarbeider, dykkerarbeid, elektro/belysningsarbeider og stålarbeider.

Arbeidene skal utføres i en hovedentreprise med oppstart november 2019 og ferdigstillelse våren 2021. Kontraktummen er på ca. 50 millioner kroner.

For Arendal kommune skal Consto bygge heis, tårn og bro til Fløybyen. Dette utføres i totalentreprise. Arbeidet omfatter ny glassheis fra Arendal sentrum og opp gjennom etablert sjakt i fjellet. I sjakten skal det etableres betongvegger. På toppen av sjakten etableres et 23 meter høyt ståltårn foret med glass hvor det hele ender opp i en stålbro som etableres fra heistårnet og inn på terrenget for videre adkomst til nytt kontorbygg. Broen blir utstyrt med amfi som blir liggende 13 meter over bakken, og vil være et fantastisk utsiktspunkt over Arendal by og byfjorden.

Byggestart er satt til november 2019 og ferdigstillelse ila 2020. Kontraktsummen er på ca 40 millioner kroner.

– Med disse kontraktene – i tillegg til pågående prosjekt Vågafossen som også nylig ble kontrahert -har vi som nystartet selskap fått en start vi er veldig godt fornøyd med, sier daglig leder i Consto Anlegg Sør, Roger Homdrom.

  • Publisert: 30. oktober 2019
  • Kategorier: Nyheter