Gå til innhold

Skal bygge miljøstasjon på Svalbard

Signerte avtale om bygging av ny miljøstasjon i Longyearbyen.

Longyearbyen lokalstyre og Consto signerte i forrige uke avtale om bygging av ny miljøstasjon i Longyearbyen.

Forrige uke signerte partene generalentreprisekontrakt på 155 millioner kroner om bygging av ny miljøstasjon på Hotellneset like ved flyplassen i Longyearbyen.

– Vi er stolte over å ha fått tilliten fra Longyearbyen lokalstyre. Vi ser på dette som et viktig samfunnsoppdrag for alle innbyggerne i Longyearbyen – en ny miljøstasjon er en del av kretsløpet til hele samfunnet, sier daglig leder i Consto Svalbard, Arne Bøe.

Tilpasset fremtiden

Den nye miljøstasjonen vil bli tilpasset fremtidens miljøvennlige løsninger for avfallshåndtering, og den skal erstatte dagens avfallsanlegg som har for liten kapasitet. Stasjonen vil være dimensjonert for en forventet mengde 50 år frem i tid, og vil legge til rette for en høyere grad av sortering.

– Dette er et prestisjeprosjekt for Longyearbyen lokalstyre. Vi har en politisk målsetning om at Longyearbyen skal fremstå som en verdig innfallsport til en av verdens best forvaltede villmarker. Med ny miljøstasjon vil Longyearbyen kunne møte fremtidens krav til riktig avfallshåndtering, helt i tråd med den strenge miljøhåndhevingen på Svalbard. Det at vi også har kompetansen til å kjøre prosjektet, utføre det og få på plass kapital med lokale krefter synes jeg er ekstra flott. Dette skal vi alle være stolt av, sier Arild Olsen, lokalstyreleder i Longyearbyen lokalstyre.

Spennende prosjekt

For Consto er det også et spennende prosjekt med tanke på utførelse.

– Alt fra fundamentering til de tekniske installasjonene fordrer at vi benytter oss av den beste kompetansen vi har på disse områdene i konsernet. Vi drar veksler på medarbeidere i Consto fra fastlandet i tillegg våre egne ressurser i Consto Svalbard, som har lang og bred erfaring med bygging av alle typer bygg i arktiske strøk. Dette bidrar til erfaringsoverføring og kompetanseheving i bedriften lokalt og i konsernet, sier Bøe.

I august i år setter Consto spaden i jorda på Hotellneset. Bygget blir på 3400 kvadratmeter og ferdigstillelse av prosjektet, klar til prøvedrift, er satt til oktober 2021. Endelig overlevering av prosjektet til Longyearbyen lokalstyre (byggherre), etter prøvedriftsperiode blir april 2022.

  • Publisert: 2. juli 2020
  • Kategorier: Nyheter