Gå til innhold

Bygger om til el-busser

Blir det første helektriske bussanlegget i Oslo-området.

Consto skal utføre jobben for Bussanlegg AS, et heleid datterselskap av Sporveien AS, og det er bussanlegget på Rosenholm rett syd for Oslo som skal opparbeides og tilpasses el-drift.

– Veldig ønskelig med et slikt fremtidsrettet oppdrag. Det er viktig for oss å bidra til det grønne skiftet, sier daglig leder Morten Karlsen i Consto Anlegg Øst.

Arbeidene starter i februar og ferdigstilles høsten 2021. I arbeidene inngår bygging av ny vaskehall som tilbygg til eksisterende driftsbygning, etablering av nettstasjon 1 (6 MW) og mottak av høyspent til anlegget, bygging av nettstasjon 2 (4 MW), bygging av kulvert for strømfremføring mellom nettstasjon 1 og 2, omlegging av oppstillingsarealene inkludert nødvendig dekkeutskifting, inkl. kabling og etablering av fundamenter for ladeinstallasjoner.

Kontraktens størrelse er på MNOK 64,5 ekskl. mva.

– Prosjektet passer oss godt med tanke på geografi, arbeidets art og for en viktig oppdragsgiver. Vi ser fram til å gjennomføre prosjektet i nært samarbeid med Bussanlegg AS, sier Karlsen.
– Anlegget på Rosenholm vil bli det første helelektriske bussanlegget i Oslo-området og viktig for Ruters mål om utslippsfri busstrafikk innen 2028. Vi har forventninger om et godt samarbeid med Consto om å klargjøre anlegget i god tid før nye elektriske busser skal starte sin kjøring i januar 2022, sier daglig leder Jan Erik Ruud Olsen i Bussanlegg AS.

 

For mer info: 

Morten Karlsen, daglig leder Consto Anlegg Øst: 951 26 395

  • Publisert: 29. januar 2021
  • Kategorier: Nyheter