Gå til innhold

Svakt resultat for Consto i 2020

Omsetning på 6,6 milliarder kroner, resultat på minus 28,7 millioner kroner.

Konsernet Consto hadde i 2020 en omsetning på 6,6 milliarder kroner og et resultat før skatt på minus 28,7 millioner kroner. Dette er første gang i Constos 15-årige historie at konsernet går med underskudd. Samtidig gikk Consto inn i 2021 med en historisk høy ordrereserve.

Det negative resultatet skriver seg til feilslåtte prosjekter; to omsorgsbygg på Innlandet, et byggeprosjekt i Rogaland samt et anleggsprosjekt i Finnmark. Disse prosjektene ga så store utslag at resultatet ble negativt for konsernet samlet.
– Årsakene til de negative resultatene fra disse prosjektene er sammensatte, og det er gjort tiltak for å forebygge dette fremover, sier Hans Kristian Seterlund, administrerende direktør i konsernet Consto.
Virksomheten i Sverige har de senere årene gjennomgått omfattende strukturering og omorganisering, etter å ha levert svake resultater både i 2018 og i 2019. I fjor ga dette arbeidet resultater, med en omsetning på 1,3 milliarder kroner og et positivt resultat før skatt på 40 millioner kroner.

Jevnt over har det vært stor aktivitet i Consto både i Norge og i Sverige. I Nord-Norge omsatte Consto i 2020 for nær 2 milliarder kroner, i Midt-Norge endte omsetningen på om lag 1 milliard kroner og på Vestlandet nær 500 millioner kroner. Virksomheten på Østlandet hadde en omsetning på totalt 1 milliard kroner og på Sørlandet ble det omsatt for 250 millioner kroner. Anleggselskapene omsatte for totalt 750 millioner kroner.

Koronasituasjonen har gitt noen utfordringer på bemanningssiden enkelte steder i landet. Den bidro også til noe dyrere innkjøp, men resultatet for konsernet i 2020 er knyttet til de ovennevnte tapsprosjektene, og kan ikke henføres til kostnader knyttet til pandemien.

– Internt har prosjektene håndtert koronasituasjonen meget godt; strenge smittevernsrutiner har blitt implementert og følges, samtidig som man har klart å holde produksjonstempoet på normalt nivå. På enkelte prosjekter fikk vi motsatt effekt; produksjonstempoet gikk opp og sykefraværet gikk ned, sier Seterlund.

– Vi opplevde også at et par prosjekter ble utsatt som følge av koronaen, men samtidig signerte vi mange nye kontrakter i 2020. Dette resulterte i en historisk høy ordrereserve ved årsskiftet, legger Seterlund til.

Total ordrereserve for konsernet per 1.1.2021 er på 14, 7 milliarder kroner, herav 10,2 milliarder kroner i Norge og 4,5 milliarder kroner i Sverige. Av den totale ordrereserven er 7,2 milliarder kroner inndekket i 2021, fordelt på 5,6 milliarder kroner i Norge og 1,6 milliarder kroner i Sverige.

– Etter et 2020 hvor Consto har slitt med noen meget dårlige prosjekter, ser dette året mye lysere ut. Alt tilsier at konsernet skal levere et resultat med tilfredsstillende margin, sier Seterlund.

Kontaktpersoner:

Hans Kristian Seterlund, administrerende direktør: 480 78 990

Lena Glosemeyer Fangel, kommunikasjonssjef: 950 89 123

 

  • Publisert: 25. mars 2021
  • Kategorier: Nyheter