Gå til innhold

Consto med oppdrag for Statnett

Consto utfører grunn- og betongarbeidet i utvidelsen av Moskog Transformator-stasjon. Arbeidet utføres som en fossilfri byggeplass

I november 2021 startet Consto Anlegg Midt AS og Consto Anlegg Vest AS samarbeidet om prosjektet Moskog Transformatorstasjon for oppdragsgiver Statnett.

– Statnett er en stor og viktig kunde for Consto og vi takker for tilliten vi har fått, sier daglig leder i Consto Anlegg Midt, Alexander Korssund.

Bakgrunnen for utvidelsen av transformatorstasjonen er utbyggingen av den 30 mil lange kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal. Dette var i sin tid Statnetts hittil største kraftledningsprosjekt i Norge, og bidrar til bedre forsyningssikkerhet, samt økt overføringskapasitet mellom Midt- og Vestlandet. Nå skal transformeringskapasiteten i Moskog Transformatorstasjon økes for å knytte til konsesjonsgitt kraftproduksjon.

Statnett har stilt krav til at arbeidet på anleggsplassen skal utføres fossilfritt, og prosjektet passer dermed godt inn i Consto sine miljøambisjoner.

Prosjektet gjennomføres som en hovedentreprise, og kontraktsummen er i underkant av 20 millioner kroner. Grunn- og betongarbeidene for fundamenter og tilhørende transformatorsjakt må være klare når den nye transformatoren skal monteres i juli 2022.

Kontaktperson: Alexander Korssund, daglig leder i Consto Anlegg Midt AS: 476 55 935

 

Consto Anlegg Midt AS og Consto Anlegg Vest AS er en del av konsernet Consto, et av Norges ledende bygg- og anleggskonsern. Consto-konsernets datterselskaper driver sine virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Konsernet har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto AB. Konsernet har mer enn 1 000 ansatte i Norge og Sverige. Hovedkontor er i Tromsø.

  • Publisert: 7. januar 2022
  • Kategorier: Nyheter