Gå til innhold

Ny fabrikk for Åkra Sjømat

Consto har inngått kontrakt om utvikling og bygging av ny fabrikk for produksjon til sjømatnæringen på Husøy i Karmøy kommune.

Åkra Sjømat AS, som skal inn i den nye fabrikken, eies av Conchilia AS. Fabrikken på 3 000 kvadratmeter blir Conchilias mest moderne og effektive fabrikk for produksjon av sjømat, og den meste moderne krabbefabrikken i Norge.

– Ledelsen og ansatte i Åkra Sjømat har over lang tid gjort en fremragende innsats og har skapt gode resultater. Investeringsbeslutningen er en direkte konsekvens av dette, sier administrerende direktør i Conchilia, Anton Fjeldvær.

Utbyggingsavtalen er inngått med Karcon, som skal leie ut lokalene til Åkra Sjømat. Karcon er et eiendomsselskap som er 50/50 eid av Karmsund Havn og Conchilia. Avtalen innebærer et arbeidsfellesskap mellom Karcon, Åkra Sjømat og Consto, der Consto har ansvaret for den byggetekniske leveransen, mens Åkra Sjømat har ansvaret for maskiner og utstyr til produksjon.

Consto har fått totalansvaret for samspillsfasen (design og utvikling) og prosjektering og bygging av fabrikkbygninger, samt koordinering av prosessutstyr i samarbeid med Åkra Sjømat.

– Dette er et viktig prosjekt for sjømatnæringen i Norge, og Consto ønsker å bidra til utviklingen av denne industrien. Vi takker for tilliten og ser frem til å kunne levere de beste lokaler for å kunne drive en effektiv og lønnsom produksjon, sier Are-Magne Kregnes, prosjektsjef i Consto Midt-Norge AS, Consto-selskapet som har fått oppdraget.

Åkra Sjømat har et bevisst forhold til bærekraft i sin produksjon, og byggingen av den nye fabrikken vil søke bærekraftige og fremtidsrettede løsninger. Blant annet legges det opp til solcellepanel på taket, og enkelte av maskinene i fabrikken vil bli drevet på biogass.

Bygningsarbeidene er startet og den nye fabrikken skal stå ferdig juni 2023.

Byggeprosjektet vil gi store lokale ringvirkninger i form av kjøp av varer og tjenester.

For mer informasjon:

Anton Fjeldvær, daglig leder, Conchilia AS: 915 10 650
Jacob Sørhaug, daglig leder, Åkra Sjømat AS: 400 60 757
Erik Enersen, eiendomssjef, Karmsund Havn IKS: 970 77 589
Jomar Grøtan, daglig leder, Consto Midt-Norge AS: 906 82 991
Are-Magne Kregnes, prosjektsjef Consto Midt-Norge AS: 911 12 674

 

  • Publisert: 23. september 2022
  • Kategorier: Nyheter