Gå til innhold

Skal bygge ny tørrdokk

Consto og Westcon Yards har signert kontrakt om bygging av ny tørrdokk på verftet til Westcon Yards i Florø.

Dokken er plassert rett vest for dagens tørrdokk, tett på eksisterende konstruksjoner som kaier og kranbaner, og blir på 140 x 30 meter.

Westcon Yards i Florø har lenge hatt stor pågang med behov for dokkinger. Den nye dokken vil gi dem muligheten for hurtigere dokkinger tilpasset kundens behov, samtidig som den styrker konkurransekraften og gir dem større fleksibilitet.

– Det er godt å få på plass en avtale med byggestart allerede mot slutten av sommeren sammen med Consto, vi ser frem til å kunne øke kapasiteten vår ytterligere. Med dokk nummer to blir vi mer fleksible og kan bedre tilpasse dokkalternativet til de fysiske mål på aktuelle prosjekt, sier Trygve Solaas, verftsdirektør på Westcon Yards i Florø.

Kontrakten mellom partene er en totalentreprise, og omfatter et bredt spekter av fagområder, herunder blant annet forberedende grunnarbeider, fjelluttak i dokken, betongkonstruksjoner, spunt/pel, sjøarbeider, utvidelse av eksisterende trafobygg, samt tekniske installasjoner i dokken.

Fra Constos side håndteres prosjektet i samarbeid med to av Consto-konsernets selskaper; Consto Anlegg Midt AS og Consto Anlegg Vest AS.

– Prosjektet er geografisk plassert mellom selskapenes lokasjoner i Ålesund og Bergen. Vi har benyttet oss av nøkkelressurser og komplementær kompetanse i begge selskapene i tilbudsprosessen, og vil gjøre det samme også i utførelsesfasen, sier Alexander Korssund, daglig leder i Consto Anlegg Midt AS, og legger til:

– Vi har til nå hatt et godt samarbeid med kunden om å optimalisere prosjektet, og vi ser fram til det videre gode samarbeidet.

Prosjektet vil gi positive ringvirkninger i lokalsamfunnet i Florø. Consto-selskapene skal i stor grad benytte seg av lokale og regionale aktører ved utførelsen av prosjektet.

Byggestart blir i starten av august i år, og ferdigstillelse er satt til januar 2025.

Kontaktpersoner:
Alexander Korssund, daglig leder, Consto Anlegg Midt AS: 476 55 935
Anders Myklebust, prosjektleder, Westcon Yards i Florø: 916 16 451

 

Consto Anlegg Midt AS og Consto Anlegg Vest AS er en del av konsernet Consto, et av Norges ledende bygg- og anleggskonsern. Consto-konsernets datterselskaper driver sine virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Konsernet har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto AB. Konsernet har mer enn 1 250 ansatte i Norge og Sverige. Hovedkontor er i Tromsø.

Westcon Yards i Florø er en del av Westcon Group konsernet under Westcon Yards. Westcon Yards er en ledende leverandør av grønne og innovative løsninger innenfor offshore-, energi- og maritime bransjer, og har sitt hovedkontor i Ølensvåg. Skipsverftet i Florø er en av deres fire lokasjoner spredt langs norskekysten.

 

  • Publisert: 9. juni 2023
  • Kategorier: Nyheter