Dale barne- og ungdomsskule

I tillegg til oppføring av det nye skoleanlegget skal eksisterende skolebygg saneres, og det skal gjennomføres et omfattende grunnarbeid. Det nye skoleanlegget har et bruttoareal på 5. 800m2, inkludert svømmehall på 900 m2.