E18 Grimstadporten

Hovedentreprise. I Grimstadporten skal det gjøres en del elektroarbeid, utvidelse av tekniske bygg inne i og utenfor tunnelen, sedimentbasseng for vaskevann skal på plass, og det skal etableres havarilommer utenfor tunnelen. 11/17- 04/18 16,9 mill. kr Ny adkomst

 

I november 2017 skrev Consto Anlegg Øst kontrakt med Statens vegvesen for rehabilitering av E18 Grimstadtunnelen i Agder. Kontraktsummen var 16,9 millioner kroner og ferdigstillelse satt til midten av april 2018.

Teknisk bygg nennsomt innfelt i terrenget.

 

Men hvem forholder seg til noe slikt? Morten Karlsens anleggsteam, prosjektleder Petter Kristiansen, anleggsleder Bjørn Olav Johansen og driftsleder Andreas Liljedal, jobbet fort og effektivt slik at den trafikkbelastede tunnelen åpnet for ordinær trafikk allerede fredag 23. mars, til tross for den mest snøtunge vinteren på nesten ti år!
«I utgangspunktet var planen at tunnelen skulle stenges igjen i to uker etter påske for de siste arbeidene, men det ble ikke nødvendig», meldte Statens vegvesen i en pressemelding.
To faser

– Prosjektet var delt opp i to faser, der vi før jul sprengte ut fjell på vestsiden av tunnelen og plass støpte et nytt teknisk bygg. I midten av januar «helstengte» vi E18 i drøye åtte uker og utførte størstedelen av arbeidene, forteller driftsleder Andreas Liljedal, og lister opp:

–         Ett teknisk bygg i tunnelen som innebar demontering/montering av betongelement

–        Sedimenteringstank for vaskevann i tunnelen på dagsone vest

–        Oppgradering av drens- og overvannsrør i dagsoner

–        To  SOS-lommer

–        Rundt 400m med glidstøp av betongrekkverk

–        Nødskap, nødlys og belyste skilt i tunnelen

–        Nødskap, bom og «rødblink» i begge dagsoner