Herøy høydebasseng

Hovedentreprise. Kontraktsum 12,4 mill. kr eks. mva. Høydebassenget er i størrelse 2200 m3 og fungerer som vannforsyningsbuffer til Herøy kommune Betong/stål/tømrerarbeider. Utfordringen med oppdraget tilkomsten til anleggsområdet, kombinert med ferdige betongelement (tank) og utførelse på vinteren. All betong ble transportert med ferge fra fastlandet.