Luranetunet Omsorgssenter, Os

Oppføring av nybygg, påbygg og rehabilitering av Luranetunet omsorgssenter for Os kommune. Totalentreprise. Kontraktssum 190 mill. kroner eks mva.. Rehabilitering av administrasjon og inngangsparti. Påbygg for nytt dagsenter. Nybygg i 3 etasjer med 60 sykehjems rom, 36 dementplasser og underliggende kjeller (hele bygget). Mellom eksisterende bygg og nybygg er det bygget en klimatisert tropehage med glasstak (1.300 m2). Tropehagen fremstår som et samlende treffsted for alle beboerne. Alle rom inn mot atriet har fin oversikt over det som skjer inne i atriet. Arealene er klimatisert og kan benyttes hele året.

Rehabilitering av administrasjon og inngangsparti. Påbygg for nytt dagsenter. Nybygg i 3 etasjer med 60 sykehjems rom, 36 dementplasser og underliggende kjeller (hele bygget). Mellom eksisterende bygg og nybygg er det bygget en klimatisert tropehage med glasstak (1.300 m2). Tropehagen fremstår som et samlende treffsted for alle beboerne. Alle rom inn mot atriet har fin oversikt over det som skjer inne i atriet. Arealene er klimatisert og kan benyttes hele året.