Origo Strandgt. 32, Gjøvik

Totalentreprise. Tre bygninger på 5, 7 og 10 etasjer. Leilighetene varierer fra 24 m2 - 170 m2. Total BTA ca. 10.000 m2, hvorav 2.500 m2 er parkeringsarealer i underetasjer. 500 m2 næringsarealer på gateplan. Byggesum: 162 mill. kr eks mva.