Gå til innhold

Møt Emilie fra Trondheim – rett fra skolebenken inn i tunneler på Østlandet

Trondheims-jenta, Emilie Helene Brevik Ilstad (25), startet sin yrkeskarriere som ingeniør 1. juli 2016 i Constos anleggsselskap på Østlandet (Consto Anlegg Øst). – De første tre månedene gikk med til opplæring i KS-HMS på Constos rehabiliteringsprosjekt, Follotunnelen i Akershus, forteller Emilie. Inn i yrkeslivet har hun en bachelor, ingeniør Bygg fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, samt «Master i ledelse av teknologi» fra handelshøyskolen Trondheim.


Bratt læringskurve
I følge henne selv ble læringskurven «hektisk bratt, faglig utfordrende og morsom»!
– Du kommer inn i et miljø som vil deg vel, smiler Emilie som raskt fant seg til rette i en alt for mannsdominert bransje!

Og i reneste Knutsen og Ludvigsen-stil, hoppet Emilie som HMS-/driftsleder rett fra Follotunnelen i Akershus, bokstavelig talt inn i neste tunnelrehabiliteringsprosjekt, Høgenhei-tunnelen i Bamble i Telemark.  Der ble hun i seks måneder, med ukependling fra leiligheten i Oslo de 15 milene til anlegget i Telemark.
– Hele prosjektteamet i sammen bodde i hytter, det var sosialt, hyggelig  og lærerikt, forteller hun.

Mange oppgaver i en hektisk hverdag
– Men hva slags oppgaver fikk du som fersk ingeniør på et tunnel-rehabiliteringsprosjekt?
– Oppgavene spenner vidt, forteller hun entusiastisk, og lister opp i mitraljøse-tempo:
– Innregistrering av personell (PSI) og oppfølging av personell, HMS-oppgaver som f.eks. vernerunder, RUH/SJA, bruk av verneutstyr, områdesikring, Planlegge, gjennomføre og vurdere resultatet av fullskala beredskapsøvelse, delta på HMS-revisjoner og oppfølging av under-entreprenører.

Jeg har fått prøve meg på litt forskjellig, og har hatt en god del å henge fingrene i, sier Emilie.

Sommerjobber er en smart måte å bli kjent med bygge- og anleggsbransjen
– Hvilke råd vil du gi til de som nå er under utdanning?
– Skaff deg sommerjobb og kontakter i bransjen, kommer det kontant fra Emilie.
– Jeg var så heldig å ha sommerjobber gjennom hele studieløpet, først hos Maja Eiendom,  deretter i Jernbaneverket på Follobanen, før jeg  var med på et skoleprosjekt hos  Veidekke i Trondheim.

– Og nå er du fast ansatt i Consto?
– Det har vært spennende å være med på de to prosjektene jeg har vært med på til nå. Nå er jeg med på forberedende infrastrukturarbeider for Smedstad-Sogn trafostasjon i Oslo for Statnett, et prosjekt som skal ferdigstilles i mars 2018. Tittelen min er da HMS-/KS-leder, miljø, + noe driftsleder-oppgaver, forklarer hun.
– Jeg stortrives med gjengen i Consto.  Synes at jeg absolutt har valgt riktig yrke, og at jeg var heldig som fikk jobb i Consto Anlegg Øst! Har gode forbilder på alle kanter rundt meg!

 

  • Publisert: 17. oktober 2017