Gå til innhold

Indre Sula Kyrkjegard

Utvidelse av eksisterende gravplass

Hensikten med prosjektet er å utvide eksisterende gravplass vestover med ca 4 da. Samtidig tas det bort dårlige masser over eksisterende gravfelt og fylles på med drenerende masser slik at feltaer klar til gjenbruk når det blir aktuelt. Eksisterende gravfelt vil også bli utvidet siden terrenget fylles opp og gir nok gravedybde. Dette vil gi 550 nye kistegraver inkl. utvidelsen av eksisterende felt. Eksisterende felt utgjør 660 graver.

Prosjektet skal utføres iht. følgende beskrivelse med tegninger til et komplett anlegg. I arbeidet inngår bakkeplanering, omfordeling og tilførsel av nye gravemasser, tilsåing og beplanting. I tillegg kommer ny drenering og EL for lys og strømuttak. Til slutt nedsetting av fastmerker, benker, avfallsutstyr mv.

Kirkegården skal inngjerdes.

Status Under oppføring
Entreprenør Consto Anlegg Midt AS
Byggherre Sula kommune
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 13,2
Ferdigstilt 2022