Gå til innhold

Dammer Breisjøen

Oppgradering av dammer rundt Breisjøen.

Breisjøen-magasinet er demmet opp av fire dammer som skal bygges om. Ombyggingen innebærer å grave vekk deler av nedstrøms fylling og å etablere nye massive gravitasjonsdammer i betong umiddelbart ved nedstrøms eksisterende murkonstruksjoner. De nye dammene er dimensjonert som egne frittstående dammer uten bidrag fra eksisterende konstruksjoner.

Status Under oppføring
Entreprenør Consto Anlegg Øst AS
Byggherre Oslo kommune
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 15,8
Ferdigstilt 2020