Gå til innhold

Moskog Transformatorstasjon

Utvidelse av Moskog Transformatorstasjon

Consto utfører grunn- og betongarbeidet i utvidelsen av Moskog Transformator-stasjon. Arbeidet utføres som en fossilfri byggeplass.

Bakgrunnen for utvidelsen av transformatorstasjonen er utbyggingen av den 30 mil lange kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal.

Dette var i sin tid Statnetts hittil største kraftledningsprosjekt i Norge, og bidrar til bedre forsyningssikkerhet, samt økt overføringskapasitet mellom Midt- og Vestlandet.

Nå skal transformeringskapasiteten i Moskog Transformatorstasjon økes for å knytte til konsesjonsgitt kraftproduksjon.

Grunn- og betongarbeidene for fundamenter og tilhørende transformatorsjakt skal gjennomføres med «Fossilfi anleggsplass» som miljøprofil.

 

Status Under oppføring
Entreprenør Consto Anlegg Vest AS, Consto Anlegg Midt AS
Byggherre Statnett SF
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 20
Ferdigstilt 2022