Gå til innhold

Moskog Transformatorstasjon

Utvidelse av Moskog Transformatorstasjon

Consto utfører grunn- og betongarbeidet i utvidelsen av Moskog Transformator-stasjon. Arbeidet utføres som en fossilfri byggeplass.

Bakgrunnen for utvidelsen av transformatorstasjonen er utbyggingen av den 30 mil lange kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal.

Dette var i sin tid Statnetts hittil største kraftledningsprosjekt i Norge, og bidrar til bedre forsyningssikkerhet, samt økt overføringskapasitet mellom Midt- og Vestlandet.

Nå skal transformeringskapasiteten i Moskog Transformatorstasjon økes for å knytte til konsesjonsgitt kraftproduksjon.

Grunn- og betongarbeidene for fundamenter og tilhørende transformatorsjakt skal gjennomføres med «Fossilfi anleggsplass» som miljøprofil.

 

StatusUnder oppføring
EntreprenørConsto Anlegg Vest AS, Consto Anlegg Midt AS
ByggherreStatnett SF
Kontraktssum ekskl. mvaMNOK 20
Ferdigstilt2022