Gå til innhold

Klemetsrud el-bussanlegg

Infrastruktur for ladestasjoner

Arbeidene omfatter bygging/tilrettelegging av infrastruktur for 10 stk ladestasjoner for lading av el-busser på Oslo Sporveiers terminal i Klemetsrudveien 3 på Klemetsrud.
Arbeidene skal gjennomføres parallelt med daglig bussdrift på anleggene og i henhold til utarbeidede faseplaner. Gjennomføringen av arbeidene må koordineres med andre avtalte leveranser for etablering av ladeinfrastruktur på anlegget i form av framføring av sterkstrøm (Hafslund) og montering av systemkomponenter for lading.

StatusFerdigstilt
EntreprenørConsto Anlegg Øst AS
ByggherreSporveien AS v/Bussanlegg
Kontraktssum ekskl. mvaMNOK 3,4
Ferdigstilt2019