Gå til innhold

Gang- og sykkelbru over Porsgrunnelva

Brua vil bli bygget som en klaffebru, slik at båttrafikk kan ledes forbi brustedet.

Den nye brua vil bli 204 meter, fordelt på fem spenn. Hovedspenn med klaffer er 66 meter og fri bredde er fire meter.

Oppdraget omfatter prosjektering, grunn- og utomhusarbeider, betongarbeider, sjøarbeider, dykker-arbeid, elektro/belysningsarbeider, hydraulikk/styring og stålarbeider.

Brua bygges av stål og betong, og fundamenteres med stålrørspeler. Montasje av de fire bruseksjonene og bruklaffene utføres med kran fra lekter.

Status Under oppføring
Entreprenør Consto Anlegg Sør AS
Byggherre Porsgrunn kommune
Areal 204 meter
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 155 inkl. mva.
Ferdigstilt Februar 2025