Gå til innhold

Nevernesbrua

Ny bru over Ranelva i Rana kommune

Den nye Nevernesbrua skal stå ferdig i 2024/2025. Den gamle brua fra 1960 ble tatt av flommen i Ranelva 21. september i 2020. Etter en rekordrask byggeprosess ble ei midlertidig beredskapsbru åpnet tre uker senere. Dette er ikke en varig løsning, og nå skal vi bygge ny bru over Ranelva.

Prosjektet består av:

  • Ca. 670 meter ny og omlagt fylkesveg, inklusive nytt kryss mellom Grønnfjelldalsveien og fv. 7374 og ny bru over Ranelva. Omlegging av kjøremønster
  • Nye og omlagte atkomstveger for boliger og gårdsbruk og nye tilkoblinger til fylkesvegene på begge sider av Ranelva.
  • Ny bru over Ranelva
  • Riving av gamle landkarrester etter tidligere bru ved nytt landkar på nordsiden av elva
  • Riving av eksisterende veger som tas ut av drift og fjerning av fylling for eksisterende veg på sydsiden av elva
  • Tilrettelegging nord for Ranelva og fylling sør for Ranelva i forbindelse med etablering av omlagt Grønnfjelldalsveien
Status Under oppføring
Entreprenør Consto Anlegg Nord AS
Byggherre Nordland fylkeskommune
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 48,9 ekskl. mva
Ferdigstilt 2024/2025