Gå til innhold

Kai 24, Tromsø

Ny kai på 85 meter, tilhørende roro-anlegg på 42 meter

Etablering av ny kai på omkring 85 meter, med tilhørende roro-anlegg på omkring 42 meter mellom to eksisterende kaier.

Kaia er planlagt med vanndybde på 11 meter ved kaifronten, tilsvarende de nærliggende kaiene. Kaia skal benyttes av alle typer skip som trafikkerer langs kysten i dag, fra små fiskefartøy til større oversjøiske frakteskip, noe cruiseskipstrafikk, samt spesielt roro-skip.

Konstruksjonen etableres som pelekai med dragere-dekkekonstruksjon i betong. Kaifronten utstyres med pullere, kaifrontlist, fendring og leidere. Kaia etableres med trekkerør for framtidig landstrømsanlegg, samt utstyres med rørføring og skap i kaifront for drikkevann. Det etableres videre belysning av kaiarealet.

Status Under oppføring
Entreprenør Consto Anlegg Nord AS
Byggherre Tromsø Havn KF
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 75
Ferdigstilt 2023