Gå til innhold

Lunner helse- og omsorgssenter

Lunner Helse- og omsorgssenter inneholder 60 boenheter, 12 av disse er omsorgsboliger.

Bygget inneholder to korttidsavdelinger med 16 beboerrom, to avdelinger for geriatri med 16 beboerrom og to avdelinger for demens med 16 beboerrom.

Alle avdelinger har felles stue og spisestue. På hver demensavdeling er det i tillegg en skjermet stue.

Bygget skal også inneholde et dagsenter. I tillegg skal bygget inneholde et produksjonskjøkken, kafé, lokaler for fysioterapi og en administrasjonsfløy. Plan 1 inneholder parkering for hjemmetjeneste. Det skal også bygges en vaskehall.

 

2. og 3. etasje bygges med massivtre. På taket monteres et solcelleanlegg.

Oppvarming av bygget skjer ved fjernvarme levert fra lokalt fjernvarmeanlegg.

Status Ferdigstilt
Entreprenør
Byggherre Lunner kommune
Areal 9 450 kvm
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 330
Ferdigstilt 2020