Gå til innhold

Nord-Tromsøya høydebasseng

Nytt høydebasseng på nordspissen av Tromsøya.

Høydebassenget er utført i plasstøpt betong, og har et magasinvolum på ca. 20.000 m3. Høydebassenget er plassert på nordsiden av Varden, ca 200 meter nord for Avinors signalanlegg for fly.

Bassenget er sprengt delvis inn i fjell. I tilknytning til høydebassenget er det bygget forsyningsledning og overføringsledning kombinert med ny adkomstveg til høydebassenget.

Hovedarbeider: Utstikking med store krav til nøyaktighet, plasstøpt betong ca 6500m3 (vanntett). Sprengning ca 29.000fm3, skjæringshøyde 8-9m. Opparbeidelse av grøntareal på tak og omkring bygget- 8500m2. Røranlegg med strekkfaste stålrør dimensjon Ø600 og Ø700. Tømmerarbeider inkl fasadekledning i kebony ca 700m2. Tekkearbeider med helklebet bitumen og ytterligere membranarbeider totalt ca 13000m2. 4 stk traverskraner. Koordinering av sideentrepriser: Elektro, VVS, vannbehandlingsanlegg med UV-rensing.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Consto Anlegg Nord AS
Byggherre Tromsø kommune
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 118,6
Ferdigstilt 2018