Gå til innhold

Nord-Tromsøya høydebasseng

Tromsø kommune har besluttet å bygge nytt høydebasseng (H8) på nordspissen av Tromsøya for å bedre forsyningssikkerheten i Tromsø. Høydebassenget skal ha et volum på 20.000 m³ og skal plasseres på nordsiden av Varden ca. 200 m nord for Avinors signalanlegg for fly.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Consto Anlegg Nord AS
Byggherre Tromsø kommune
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 118,6
Ferdigstilt 2018