Gå til innhold

RV 80 Bodøelv – Thallekrysset

Bygging av drøye 2 km ny firefelts veg.

Hovedentreprenør med samordningsansvar. Utførelsesentreprise for SVV. Oppdraget utføres på vegne av konkursbo for Statens vegvesen. Consto overtok arbeidene januar 2018.

Prosjektet omfattet bygging av ca. 2 098 meter ny firefelts RV 80 inklusive komplett infrastruktur (VA og el, tele). I tillegg inngikk arbeider med tilstøtende sideveg og sekundærveger. Koordinering av grensesnitt mot kabeletater, offentlige myndigheter samt tilstøtende entrepriser inngikk også i kontrakten. Prosjektet inneholdt komplekse arbeider i forhold til omlegging av høyspent, elektro, el og telekabler. I tillegg omlegging og etablering av VA – anlegg.

Prosjektet ble gjennomført modellbasert.

StatusFerdigstilt
EntreprenørConsto Anlegg Nord AS
ByggherreStatens Vegvesen
Kontraktssum ekskl. mvaMNOK 160
Ferdigstilt2019