Gå til innhold

FV 17 Østvik-Beistadsundet

Bygging av ny 2,4 km trase for Fylkesveg 17

Beskrivelse av prosjektet:

Hovedentreprise.  Kontrakten starter ved Østvik går i jomfruelig terreng gjennom to fjellskjæringer og frem til Beitstadsund brua.

Kontrakten omfatter vegbygging med alle fag inkludert. Enkelte partier med masseutskifting under planum og høye bergskjæringer. Bygging av 2 stk.
bekkekulverter på Østvik, Kjørekulvert/bru for Fv290 på Østvik.Bro over Fv. 285 Gangstadbrua, lengde 42 m. Landbrukskulvert under Fv. 17 på Solbakken.

StatusFerdigstilt
EntreprenørConsto Anlegg Midt AS, Consto Anlegg Nord AS
ByggherreStatens Vegvesen
Kontraktssum ekskl. mvaMNOK 92 ekskl. mva.
Ferdigstilt2019