Gå til innhold

Rv. 3/25 Elverum – Løten

Ruster opp gamle riksveg 3/25

I slutten av juli var den nye firefelts motorvegen med midtdeler ferdig, nå skal Consto Anlegg Øst ruste opp den gamle. Kontrakten er på rundt 20 millioner kroner, og omfatter bygging av nytt kryss og et par broer. Arbeidene gjøres i Elverum og Løten kommuner. Anleggsarbeidene starter 25. januar og skal være ferdige til sommeren.

Status Under oppføring
Entreprenør Consto Anlegg Øst AS
Byggherre Statens vegvesen
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 20
Ferdigstilt 2021