Gå til innhold

Spiren fertilitetsklinikk

Rehabilitering av klinikken i PIR-senteret, Trondheim

Prosjektet bestod av eldre tekniske installasjoner og innredning i plan 3, i en bygningsmasse hvor alle under- og overliggende samt tilstøtende areal var i bruk under hele byggeperioden.  Innledningsvis ble det utført full riving og rensk av det meste av tekniske installasjoner. Videre ble det jobbet frem nye tekniske løsninger i samarbeid med de tekniske underentrepenørene samt byggherre. For denne leietakeren var lyd og klinisk renhold et gjennomgående fokus. Det ble derfor lagt stor vekt på å finne gode løsninger og dokumentere disse. Oppbygningen bestod i stor grad av system- og glassvegger. Oppbygningen var delvis utfordrende da eksisterende bygningsmasse hadde mye skjevhet. Utover dette hadde prosjektet laboratorium og operasjonsstue med klasse D luft.

 

StatusFerdigstilt
EntreprenørRegion Midt
ByggherreE. C. Dahls Eiendom AS
Arealca. 650
Kontraktssum ekskl. mvaMNOK 10
Ferdigstilt2019