Gå til innhold

Universitetet i Nordland Byggetrinn 6A

Bygget er basert på passivhus standarden. Oppvarming med bruk av bergvarme.

Bygget er oppført som passivhus i energiklasse A. Oppvarmingen skjer med bergvarme. Det er boret 8 brønner. Kontorbygget har grønt tak – yttertaket er tekket med sedum som isolerer mot varmeavgivelse og overoppheting. Sedumtaket har også en lyddempende effekt.

Administrasjonsbygget i tre etasjer pluss kjeller, er tilpasset øvrig bygg på campus. Det er lagt stor vekt på utforming og miljømessige løsninger. Bærekonstruksjonen består av stålsøyler, dragere, heis- og trappehus er utført i betong. Klimavegger er trekonstruksjon med utvendig kledning av glass og aluminiums kassetter. Kontorlokaler er i all hovedsak  åpne kontorlandskap, med systemvegger mot stillerom.

Prosjektet var del av Statsbyggs innføring av Lean i sine prosjekter.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Region Nord
Byggherre Statsbygg
Areal 2600 m2