Gå til innhold

Consto utfører alle typer anleggsprosjekter

Consto Anlegg ekspanderer

Consto Anlegg er i sterk vekst og vil i løpet av det nærmeste året være en landsdekkende anleggsentreprenør. På litt sikt vil selskapet også delta på de større infrastrukturprosjektene med et spesialdesignet selskap.

Les mer om

Bærekraft

Vi møter morgendagens behov for bærekraftige løsninger.

Bærekraft

Digitalisering

Vi jobber digitalt fra tidligfase til overlevering.

Digitalisering

HMS

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs.

HMS

Vi bygger

Gang- og vegbroer

Consto Anlegg utfører mindre og mellomstore prosjekter både i hovedentrepriser og totalentreprise.

Vis prosjekter

Grunnarbeider

Consto Anlegg utfører alle typer grunnarbeider som også inkluderer feltutbygging for bolig og næringsbygg.

Vis prosjekter

Jernbane

Consto Anlegg har lang og bred erfaring med rehabilitering av eksisterende anlegg og bygging av nye anlegg.

Kraftstasjoner/dammer

Consto Anlegg har kompetanse til både å rehabilitere og bygge nye kraftstasjoner. I tillegg utfører vi rehabilitering av damkonstruksjoner.

Vis prosjekter

Oppdrettsanlegg

Consto Anlegg kan levere komplett anlegg innen oppdrett.

Vis prosjekter

Tunnelrehabilitering

Consto Anlegg har gjennomført flere prosjekter både på høytrafikkerte motorveier og på mer lokale veier.

Vis prosjekter

VA-anlegg

Consto Anlegg utfører renseanlegg, høydebasseng, vannbehandlingsprosjekter og mer tradisjonelle VA-prosjekter.

Vis prosjekter

Vegbygging

Consto Anlegg har utført flere veiprosjekter både i større byer og i mer grisgrendte strøk

Vis prosjekter

Vindkraft

Consto Anlegg prosjekterer og utfører all infrastruktur og fundamentering knyttet til vindmølleparker.