Gå til innhold

Consto utfører alle typer anleggsprosjekter

Consto Anlegg ekspanderer

Vi er et anleggsselskap som utfører anleggsprosjekter over hele Norge. Virksomheten er organisert gjennom fem geografiske datterselskap og et selskap spesialisert innen kraftutbygging og damrehabilitering.

Oversikt over alle våre selskaper

 

Les mer om

Bærekraft

Vi møter morgendagens behov for bærekraftige løsninger.

Bærekraft

Digitalisering

Vi jobber digitalt fra tidligfase til overlevering.

Digitalisering

HMS

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs.

HMS

Vi bygger

Bro

Consto Anlegg utfører mindre og mellomstore prosjekter både i hovedentrepriser og totalentreprise.

Vis prosjekter

Dam

Consto Anlegg utfører rehabilitering av damkonstruksjoner.

Vis prosjekter

Feltutbygging

Consto Anlegg utfører alle typer grunnarbeider som også inkluderer feltutbygging for bolig og næringsbygg.

Vis prosjekter

Industri og landbasert oppdrett

Consto Anlegg kan levere komplett anlegg innen oppdrett.

Vis prosjekter

Jernbane

Consto Anlegg har lang og bred erfaring med rehabilitering av eksisterende anlegg og bygging av nye anlegg.

Vis prosjekter

Kommunaltekniske anlegg

Renseanlegg, høydebasseng, vannbehandlingsprosjekter og mer tradisjonelle VA-prosjekter.

Vis prosjekter

Kraft og energi

Consto Anlegg rehabiliterer og bygger nye kraftstasjoner. Vi utfører infrastruktur og fundamentering ved vindmølleparker.

Vis prosjekter

Marine anlegg

Consto Anlegg har bygget flere kaier i ulike dimensjoner.

Vis prosjekter

Tunnelrehabilitering

Consto Anlegg har gjennomført flere prosjekter både på høytrafikkerte motorveier og på mer lokale veier.

Vis prosjekter

Veg

Consto Anlegg har utført flere veiprosjekter både i større byer og i mer grisgrendte strøk.

Vis prosjekter