Anlegg

Consto Anlegg  har hovedkontor på Kløfta i Akershus. – Vår ambisjon er å bygge opp en bærekraftig, landsdekkende anleggsvirksomhet,  sier adm. direktør Thorbjørn Eng i Consto Anlegg AS.
I januar 2018 omfatter anleggsvirksomheten Consto Anlegg Øst,  under ledelse av daglig leder Morten Karlsen og Consto Anlegg Nord  som har Nord-Norge som sitt markedsområde. Virksomheten ledes av daglig leder Tor Oskar Rydheim.

Consto Anlegg satser på de mindre og mellomstore anleggsprosjekter, infrastruktur og samferdsel (vei/bane), tunneler (nybygg og rehabilitering) for Jernbaneverket og Statens vegvesen. I tillegg vann- og avløp, høydebasseng, samt grunnarbeider.
– Consto har lagt en langsiktig strategi der målet er i løpet av få år  å være en betydelig aktør i det norske anleggsmarkedet, sier Thorbjørn Eng. For mer informasjon, kontakt adm. direktør Thorbjørn Eng, telefon 930 02 530 eller epost: thorbjorn.eng@consto.no

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Slagkraftig og kompetent anleggsorganisasjon. Her har vi vi noen av menneskene bak Consto Anlegg: Fra venstre; prosjektleder Svein Olav Busk, vise adm. direktør Thor Oskar Rydheim, anleggsleder Navid Heirati, prosjektkoordinator Monica Strid, adm. direktør Thorbjørn Eng, Petter Kristiansen, anleggsleder Johan Ramberg, anleggsleder Bjørn Olav Johansen og prosjektleder Morten Karlsen (daglig leder i Consto Øst AS).