Fauske Handelspark

Handelsparken er bygget på Krokdalsmyra i Fauske. Samlet areal er 15000m2 fordelt på ca. 10000m2 i 1. etg og resterende i 2. etg.