Forskningsparken Tromsø Byggetrinn 3

Forskningsparken i Tromsø, byggetrinn 3 er et kombinert laboratorie og kontorbygg, beliggende i Breivika, Tromsø.