PET-senter, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Komplett medisinsk bygg - et senter med avansert utstyr til å ta bilder og diagnostisere kreftsvulster, hjertekarsykdom og demens. Bygget rommer arealer og utstyr for diagnose og fremstilling av radioaktive legemidler til bruk i diagnostisering av kreft. - Forskningsarealer for UiT, Norges arktiske universitet - Produksjons-lokaler for Sykehusapotek Nord HF sin virksomhet i Tromsø.  Lokalene er tilrettelagt for forskning og undervisning. 

De tre øverste etasjer er kontorer for sykehusdirektør og administrasjon.
BTA: 4 200 m2 PET og ca. 4 200 m2 kontorarealer i de 3 øverste etasjene.

Totalentreprise. Kontraktssum kr 330 mill.