Smestad-Sogn, Oslo Infrastruktur/betongtunnel

Hovedentreprise. Kontraktsum 22,5 mill. kr eks. mva. Prosjektene Smestad – Sogn og Smestad transformatorstasjon er del av Nettplan Stor-Oslo. Arbeidene i denne entreprisen omfattet forberedelse av anleggsområdene ute på Sogn og Smestad stasjon, inkludert anleggsveier og tilkobling av vann og avløp. Det er også etablert en ny sikringsbarriere inne i adkomsttunnelen på Smestad. Prosjektet ble november 2017 tildelt Statnetts sikkerhetspris for 2017.