Gå til innhold

Salten trafo

Ny transformatorstasjon i Sørfold sikrer strømtilførsel mellom Nord- og Midt-Norge.

Statnett har fått konsesjon til ny transformatorstasjon i Sørfold kommune i Nordland, for å sikre strømtilførsel mellom Nord- og Midt-Norge, samt åpne for ny produksjon i området.

Anlegget vil være en ny transformatorstasjon med fem 420 kV felt, to 420/132 kV transformatorer, en 420 kV reaktor og seks 132 kV felt. Prosjektet omfatter bl.a. bygging av nytt kontrollhus, nytt lager- og garasjebygg, nye transformatorsjakter, fundamenter for apparater, innstrekkstativer, vei for tilkomst til nytt stasjonsområdet, gjerde rundt stasjonen med tilhørende brøytetrasé m.m.

I tillegg til disse arbeidene skal Stasjonsveien opp til Lemmen oppgraderes.

 

Status Under oppføring
Entreprenør Consto Anlegg Nord AS, Consto Anlegg Midt AS
Byggherre Statnett SF
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 220
Ferdigstilt 2022