Gå til innhold

Dam Eivindstad

Rehabilitering

Dammen ligger i Nidelv-vassdraget i Froland kommune i Agder. Dammen er bygd på 1930-tallet og demmer opp et magasin for produksjon av strøm i Evenstad kraftverk, som er integrert i damkonstruksjonen. Dammen består i praksis av flere dammer som skal rehabiliteres.

Status Under oppføring
Entreprenør Consto Anlegg Sør AS
Byggherre Agder Energi Vannkraft AS
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 12