Gå til innhold

Dam Holden og Strømseter

Rehabilitere dammer, Verran kommune

Dammene ligger i Follavassdraget, Verran kommune i Trøndelag. Dammene er reguleringsmagasin til Brattingfoss og Follafoss kraftverk.

Beskrivelse av prosjektet:

Dam Holden
Forsterke eksisterende platedam med ny oppstrøms plate, samt forsterke landfester med påstøp og fjellbolter. Rive eksisterende bukkedamseksjoner og erstatte disse med ny gravitasjonsdam. Det skal utføres betongarbeider i forbindelse med ny varegrind og ny bunntappeluke. Eksisterende rørbruddsventil med tilhørende utstyr skal fjernes. Eksisterende overflater skal flikkes.

Dam Strømseter
Overløp og deler av eksisterende dam rives. Gjenværende skal forsterkes med påstøp på oppstrøms side og fjellbolter. Det skal utføres betongarbeider for nytt lukearrangement. Det eksisterende lukehuset skal rives og nytt lukehus skal etableres. For vannhåndtering og sikring av minstevannsføring skal det bygges fangdam og forbitappingsløsning. Eksisterende overflater skal flikkes.

Lenke til pressemelding

StatusFerdigstilt
EntreprenørConsto Anlegg Midt AS
ByggherreNTE Energi AS
Kontraktssum ekskl. mvaMNOK 87 ekskl. mva.
Ferdigstilt2020