Gå til innhold

Elverhøybrua

Den nye brua skal bygges med nyutviklet sveiseteknologi.

Ny teknologi gjør at stålbruer både er rimeligere og mer klimagassvennlige.

Dagens Elverhøybru, som går over Driva elv, ble bygget i 1941, og er ei smal bjelkebru i betong.

Den nye brua skal bygges med moderne norskutviklet sveiseteknologi utviklet av det norske selskapet Prodtex Industri AS og Statens vegvesen i fellesskap. Den nyutviklede robotsveise-teknologien gjør stålbruer billigere og kutter CO2-utslipp i produksjon, og den kan revolusjonere norsk og internasjonal brubygging.

Consto er blitt tildelt kontrakten for alle øvrige arbeider som må til for å ferdigstille prosjektet, som masseflytting, fundamentering, søyler, vegbygging mv.

I tillegg til ny bru skal et firearmet kryss bygges om til T-kryss, og fylkesvegen under den nye brua skal legges om. Parallelt med Elverhøybrua ligger det en gang- og sykkelbru som ble bygget i 1982. Begge disse skal rives når den nye brua er ferdig.

Arbeidene består ellers av stabilisering av kvikkleire med motfylling og erosjonssikring, samt pelefundamentering og bygging av to landkar og tre brusøyler, derav en med spuntkasse i elva.

 

Status Under oppføring
Entreprenør Consto Anlegg Midt AS
Byggherre Statens vegvesen