Gå til innhold

E6 Ballangen

Ombygging av E6 Ballangen

Prosjektet omfatter omlegging av E6 utenom Ballangen sentrum. Dette løses ved at det anlegges en ny vegtrasé sør-øst for sentrum.

Fra nord mot sør beskrives ny anleggelse av rundkjøring, og ny E6 fortsetter i en svak kurvatur, sør for Ballangen sentrum. Denne vil følge i ubebygget terreng i en lengde på 1100 meter.

Det etableres også ny avkjøring til Ballangen sentrum ved enden av ny vegtrasé, som omklassifiseres til FV. I tillegg skal det etableres ny adkomstveg fra dagens E6 sør for Ballangen sentrum, og inn mot idrettshallen. Ny gang og sykkelveg fra rundkjøring etableres fra rundkjøringen og opp mot idrettshallen.

Folkets Hus saneres for å gi plass til rundkjøring og E6, innløst av SVV. Kommunens V/A skal oppgraderes med nytt ledningsnett, hovedvannledning og avløpsnett.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Consto Anlegg Nord AS
Byggherre Statens Vegvesen
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 63
Ferdigstilt 2022