Gå til innhold

Kilandsfoss Kraftverk

Kilandsfoss Kraftverk skal bygges mellom de eksisterende kraftstasjonene Flatenfoss og Bøylefoss. Kraftverket vil produsere 38 GWh per år, tilsvarende energiforbruket til ca. 2 000 husstander. Byggherre er Kilandsfoss AS, som eies med en tredel hver av Arendal Fossekompani AS, Åmli kommune og Froland kommune.

Kontrakten omfatter grunn- og betongarbeider og skal utføres i en hovedentreprise. Oppstart januar 2024, ferdigstillelse er satt til våren 2026.

Status Under oppføring
Entreprenør Consto Anlegg Sør AS
Byggherre Kilandsfoss AS
Ferdigstilt våren 2026