Gå til innhold

Kirkenes barne- og ungdomskole

Oppføring av ny barne- og ungdomsskole.

 

 

 

Nybygg for barne- og ungdomsskole, kulturskole, gymsal og kulturhus i Kirkenes. Prosjektet ligger tett inntil eksisterende barne og ungdomsskole som ble revet da nyskolen sto ferdig.
Prosjektet er bygd som et lavenergibygg med kontraktsfestet energiforbruk på 105kWh/m² pr år. Bygningstekniske løsninger og detaljer utviklet spesielt med tanke på at prosjektet ligger i en klimasone med svært lav dimensjonerende utetemperatur. Prosjektering av bygningsmessige detaljer i samarbeid med Sintef. Energimåling i ettertid viser at byggets energiforbruk er iht prosjekterte krav.

Det er bygd inn web-baserte følere i ytterveggene for å kontrollere fuktprosent og varmegjennomgang i godt isolerte yttervegger (samarbeid med norsk treteknisk institutt).

Tekniske anlegg med fullintegrert behovsstyring på lys, varme og ventilasjon. Vannbårent varmeanlegg. Prosjektet har mottatt støtte fra Enova på grunn av sine lavenergiløsninger.

StatusFerdigstilt
EntreprenørConsto Nord AS
ByggherreSør-Varanger kommune
Areal12400 kvm
Kontraktssum ekskl. mvaMNOK 260
Ferdigstilt2012