Gå til innhold

Havøygavlen vindkraftverk

Ombygging av verdens nordligste vindpark.

Consto skal delta i arbeidet med å oppgradere Havøygavlen vindkraftverk i Måsøy kommune.

Consto Anlegg Nord har fått i oppdrag å oppgradere eksisterende veinett, lage fundamenter til vindturbinene, etablere kranoppstillingsplasser, internt fiber og 22kV-nett i park, lager og riggplasser. I tillegg skal de gamle turbinfundamentene, veger og plasser som ikke er i bruk lenger tilbakestilles.

Lenke til pressemelding

Status Ferdigstilt
Entreprenør Consto Anlegg Nord AS
Byggherre Finnmark Kraft
Ferdigstilt 2021